git 设置和取消代理

ChatGPT 3.5 国内中文镜像站免费使用啦

1.设置ss

git config --global http.proxy 'socks5://127.0.0.1:1080'
git config --global https.proxy 'socks5://127.0.0.1:1080'

2.设置代理

git config --global https.proxy http://127.0.0.1:1080
git config --global https.proxy https://127.0.0.1:1080

3.取消代理

git config --global --unset http.proxy
git config --global --unset https.proxy

4.查看代理

执行 git config -l 查看代理

git config -l

ChatGPT 3.5 国内中文镜像站免费使用啦
© 版权声明
THE END
喜欢就支持一下吧
点赞2 分享
评论 抢沙发

请登录后发表评论

    暂无评论内容